Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky.

1- Základní ustanovení

a. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vydávají podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


• (jméno a příjmení / jméno): Green Mediterranean Company s.r.o.
• Identifikační číslo: 06421008, DIČ: CZ06421008
• založeno: Tererova 1551/8, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika
• zapsána u Městského soudu v Praze pod číslem C 281856
• webová stránka www.basmat.cz 
• e-mail info@gmctradeco.com
• Telefon: (+420) 770 616 508 anglický jayzk
• Telefon: (+420) 731 017 300 český jazyk


(dále jen „prodejce“)

b. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo její obchodní činnost jako spotřebitel nebo v rámci své obchodní činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní. nachází se na webové stránce dostupné na internetové adrese www.basmat.cz (dále jen „internetový obchod“).

c. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva jsou uzavřeny v českém jazyce.

2- Informace o produktu a ceny


a. Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních charakteristik, jsou uvedeny pro jednotlivé zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, veškeré související poplatky a náklady na vrácení zboží, pokud takové zboží nelze ze své podstaty vrátit běžnou poštovní službou. Ceny zboží zůstávají v platnosti, dokud jsou zobrazeny v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednávání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré prezentace zboží uvedené v katalogu e-shopu mají informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.

Internetový obchod zveřejňuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží do celého světa.

Informace o nákladech na balení a dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné pouze v případech, kdy je zboží dodáno na území České republiky.


b. Slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 


3- Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a
. Náklady, které vzniknou kupujícímu při používání prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory), nese sám kupující. Tyto náklady se neliší od standardní sazby.

b. Kupující objednává zboží následujícím způsobem:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se již dříve zaregistroval v internetovém obchodě,
• vyplnění objednávkového formuláře bez registrace.

c. Při objednávce si kupující vybere zboží, počet položek, způsob platby a doručení.

d. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn zkontrolovat a změnit údaje zadané v objednávce. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko zkompletovat objednavku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných informací v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se s těmito podmínkami seznámil.

e. Současně s dokončením objednávky je kupující povinen dát souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávající nutně potřebuje k dodání zboží. Jejich zpracování podléhá PODMÍNKÁM OCHRANY OSOB.

f. Ihned po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za smlouvu. Potvrzení obsahuje odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Ihned po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavřené. Potvrzení obsahuje odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouvu uzavírá prodávající s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu kupujícího.

g. V případě, že Prodávající nesplní některý z požadavků uvedených v objednávce, zašle prodávající kupujícímu na svou e-mailovou adresu upravenou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena kupujícím a potvrzuje přijetí této nabídky na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

h. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud kupující neobdrží oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může objednávku zrušit telefonicky na telefonní číslo prodávajícího nebo e-mail uvedený v těchto obchodních podmínkách.

- Nakupují se podle zákona č. 2118 zákona č. 89/2012 Sb. povinen zásilku přijmout. Pokud tak neučiní, bude porušen výše uvedený zákon a náklady spojené s přepravou zásilky, jejím návratem do skladu, kontrolou a případnou ztrátou zboží budou účtovány kupujícímu a případně vymáhány zákonnými prostředky. Více vysvětleno ZDE.

i. Dojde-li ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího v ceně zboží v internetovém obchodě nebo při objednávce, není prodávající povinen dodat zboží kupujícímu za tuto zjevně chybnou cenu, i když kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o chybě a zašle kupujícímu upravenou nabídku na jeho e-mailovou adresu. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

4- Účet zákazníka

a. Po registraci kupujícího v internetovém obchodě má kupující přístup ke svému zákaznickému účtu. Kupující si může objednat zboží ze svého zákaznického účtu. Kupující si také může objednat zboží bez registrace.

b. Při registraci na účtu zákazníka a při objednávání zboží je kupující povinen poskytnout správné a pravdivé informace. Kupující je povinen aktualizovat údaje zadané v uživatelském účtu při jakékoli změně. Údaje poskytnuté kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

c. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích nezbytných pro přístup ke svému zákaznickému účtu. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli zneužití zákaznického účtu třetími stranami.

d. Kupující není oprávněn povolit používání zákaznického účtu třetími osobami.

e. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující již svůj uživatelský účet nepoužívá, nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

f. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být vždy k dispozici, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nezbytná údržba hardwaru a softwaru třetích stran.

g. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu se zákonem GDPR, který je podrobně uveden v PODMÍNKÁCH OCHRANY OSOB.

5- Platební podmínky a dodání zboží

a. Kupující může podle kupní smlouvy zaplatit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží následujícími způsoby:

 - Bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-6794260257 / 0100 vedený u Komerční banky

 - Bezhotovostní platební karta,

 - Bezhotovostní převod na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay, dobírka při předání zboží,

- V případě předem dohodnutých transakcí je možná platba na faktuře se splatností 14 dní, v případě prodlení je pokuta 0,1% z fakturované částky za každý kalendářní den.

b. Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Pokud není níže výslovně uvedeno jinak, kupní cena zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží.

c. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

d. V případě platby prostřednictvím platební brány se kupující řídí pokyny příslušného poskytovatele elektronických plateb.

e. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

f. Prodávající nevyžaduje od kupujícího žádnou zálohu ani jinou podobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není záloha.

g. Podle zákona o registraci prodeje je prodávající povinen vystavit kupujícímu potvrzení. Současně je povinen zaregistrovat přijaté příjmy u správce daně online, v případě technického selhání nejpozději do 48 hodin

h. Zboží je dodáno kupujícímu:

- na adresu uvedenou kupujícím v objednávce

- prostřednictvím dispečera balíků na adresu výdejního místa určeného kupujícím (nemáme odběrný bod)

i. Způsob dodání se volí při objednávce zboží.

j. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a přijetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. Je-li způsob dopravy sjednán na základě zvláštní žádosti kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

v případě nákupu nad 800, - Kč obdrží kupující dopravu za přepravu zdarma

k. Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jinými způsoby doručení.

l. Po převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat celistvost balení zboží a v případě jakýchkoli závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení zásilky, které naznačuje neoprávněný vstup do zásilky, nemusí kupující zásilku převzít od přepravce.

m. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je zaslán na emailovou adresu kupujícího / Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží.

n. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením plné kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však po obdržení zboží. Odpovědnost za náhodné zničení, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy byl kupující povinen zboží převzít, avšak neučinil tak v rozporu s kupní smlouvou.

6- Odstoupení od smlouvy

a. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo své podnikání jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

b. Lhůta pro odstoupení je 14 dní

- ode dne přijetí zboží,

- ode dne přijetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

- ode dne přijetí první dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy pravidelné opakované dodání zboží.

c. Kupující nesmí odstoupit od kupní smlouvy:

- Poskytování služeb, pokud byly poskytnuty s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a prodávající informoval kupujícího před uzavřením smlouvy, že v tomto případě nemá právo od smlouvy odstoupit,

- Na dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a která se mohou vyskytnout během ochranné lhůty,

- Při dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- Dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nezvratně smícháno s jiným zbožím,

- Dodání zboží v zapečetěném obalu, který kupující z obalu odstranil a z hygienických důvodů jej nelze vrátit,

- V ostatních případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

d. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

e. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo dodací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí formuláře kupujícímu.

f. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu ponese kupující, a to i v případě, že zboží nelze vrátit obvyklou poštovní povahou.

g. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí se prodávající kupujícímu bez prodlení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na doručení, které od něj obdržel, stejným způsobem. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu jiným způsobem, pouze pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou dodatečné náklady.

h. Pokud si kupující zvolil jiný způsob než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

i. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit peněžní prostředky, které obdržel kupujícímu, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží zaslané prodávajícímu.

j. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené, nepoužité a neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody způsobené na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

k. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí veškeré prostředky, včetně nákladů na doručení, obdržené kupujícím do 14 dnů od oznámení o odstoupení, stejným způsobem nebo způsobem stanoveným kupujícím.

7- Práva z vadného plnění

a. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- Zboží má vlastnosti dohodnuté stranami a v případě, že neexistuje dohoda, zboží popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo očekávané kupujícím s ohledem na povahu zboží a reklamu, kterou provádějí,

- Zboží je vhodné k účelu stanovenému prodávajícím nebo k obvyklému použití tohoto druhu,

- Zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutému v dohodnutém vzorku nebo modelu, pokud byla kvalita nebo provedení stanovena podle dohodnutého vzorku nebo modelu,

- Zboží má odpovídající množství, míru nebo hmotnost a zboží splňuje požadavky právních předpisů.

b. V případě vady může kupující podat prodávajícímu reklamaci a požádat:

- Výměna za nové zboží,

- Přiměřená sleva z kupní ceny,

- Odstoupit od smlouvy.

c. Kupující má právo od smlouvy odstoupit,

- Má-li zboží podstatnou vadu,

- V případě více vad zboží.

 

d. Prodávající je povinen stížnost přijmout v každém zařízení, ve kterém je možné stížnost přijmout, případně také v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil právo, jaký je obsah reklamace a jak je reklamace řešena kupujícím, jakož i potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace , zamítnutí stížnosti.

- Prodávající nebo zaměstnanec pověřený prodejcem rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Tato doba nezahrnuje přiměřenou dobu v závislosti na typu produktu nebo služby, které jsou potřebné pro odborné posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vad, musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší době. Prodloužení této lhůty marně je považováno za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy kupující uplatní nárok (uplatnění práva z vadného plnění).

- Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

- Kupující nemá právo na vadné plnění, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo jestliže sám vadu způsobil.

- V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu přiměřeně vzniklých nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací. Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

- Kupující má na výběr způsob uplatnění reklamace.

- Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s právy z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele. .

- Další práva a povinnosti stran vztahující se k odpovědnosti prodávajícího za vady jsou upraveny reklamačním řádem prodávajícího.

7- Dodávka

a. Strany si mohou navzájem zasílat veškerou písemnou korespondenci elektronickou poštou.

b. Kupující doručí prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručí korespondenci kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou na jeho zákaznickém účtu nebo objednávce.

8- Osobní údaje

a. Veškeré informace, které poskytnete v rámci naší spolupráce, jsou důvěrné a budeme s nimi zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, nebudeme vaše osobní údaje používat jinak než pro plnění smlouvy, s výjimkou e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílány obchodní komunikace, protože to zákon povoluje, pokud je neodmítnete. Tato komunikace se může týkat pouze podobného nebo souvisejícího zboží a může být kdykoli odhlášena (zasláním dopisu, e-mailu nebo kliknutím na odkaz v obchodní zprávě). E-mailová adresa bude za tímto účelem uchována po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi stranami.

b. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

9- Mimosoudní řešení sporů

a. Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, je příslušná pro - podporovat urovnávání spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy. Platformu pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze použít k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy.

b. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení (EU) č. 524/2013 ze dne Evropský parlament a Rada ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů).

c. Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Obchodní kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný úřad pro živnostenské oprávnění. Česká obchodní inspekce mimo jiné vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

 

10- Závěrečná ustanovení

a. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že se vztah řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele podle obecně závazných právních předpisů.

b. Prodávající není ve vztahu k kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

c. Veškerá práva na web prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat web nebo jakoukoli jeho část bez souhlasu prodávajícího.

d. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené zásahem třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho účelem. Při používání internetového obchodu nesmí kupující používat postupy, které by mohly mít nepříznivý vliv na jeho provoz, a nesmí se účastnit jakékoli činnosti, která by mu nebo třetím osobám umožnila manipulovat nebo používat software nebo jiné součásti internetového obchodu a používat tento online obchod. ukládat nebo části nebo softwarové vybavení způsobem, který je v rozporu s jeho účelem nebo účelem.

e. Kupující tímto přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

f. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

g. Znění obchodních podmínek může prodávající změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v průběhu účinného období předchozí verze Podmínek.

h. K Podmínkám je připojen vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 01.04.2020